Anna Bratek-Jabłońska         

English in everyday situations

Zajęcia odbywają się dla dwóch grup 9 osobowych.

Do tej pory odbyło się po 36 godzin lekcyjnych dla każdej z grup. Podczas zajęć rozbudzaliśmy zainteresowanie językiem w kontekście sytuacji dnia codziennego, umiejętności pracy w grupie i przed kamerą.

01.09.2017 – 31.01.2018

Na zajęciach z języka angielskiego, realizowane w ramach projektu „ Lepszy start ”, uczęszczali uczniowie z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum.. Zajęcia odbywały się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo dla każdej grupy. W okresie od września do końca stycznia każda grupa odbyła 32 godziny zajęć.   Uczestniczyło w nich dwudziestu czterech uczniów. Na pierwszych zajęciach przeprowadzony zostały test sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności uczniów, co pozwoliło zaplanować pracę.  

W ramach projektu „Lepszy start” prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów gimnazjum z dysleksją rozwojową. Podczas zajęć uczniowie mają dodatkową lekcję i dodatkową szansę na: usprawnianie swojej mowy,  opanowanie podstawowych umiejętności szkolnych czytania i pisania czy rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej. Bardzo chętnie też realizują się manualnie, rozwiązując m. In . dyktanda graficzne. Na zajęciach są stosowane różnorodne metody pracy iciekawe środki dydaktyczne, np. zeszyty ćwiczeń, gry dydaktyczne, loteryjki sylabowe, puzzle dydaktyczne itp.Gimnazjaliści są bardzo aktywni, chętnie pracują, wykazują duże zainteresowanie tym, co będą robić na  zajęciach.