WYKAZ NR 1/17

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016. 2147 t.j.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  został  przygotowany do sprzedaży w formie  przetargu ustnego nieograniczonego  lokal mieszkalny położony w Trzebieży przy ul. WOP 16/3 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego numerem  działki 417  z obrębu 3-Trzebież w udziale w wysokości 240/1000 części.

 1. Numer działki i powierzchnia: 417 o powierzchni 0,13 ha, księga wieczysta 
  KW SZ2S/00012487/3
 2. Opis nieruchomości: Budynek mieszkalny, w którym znajduje się lokal wybudowany został w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jest to budynek jednokondygnacyjny 
  z poddaszem, w części dwukondygnacyjny, nie jest podpiwniczony. Położony jest 
  w centrum miejscowości, przy ruchliwej ulicy w pełni uzbrojonej. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych. Lokal nr 3 jest lokalem dwupoziomowym położonym  na parterze i pierwszym piętrze (poddaszu). Powierzchnia użytkowa wynosi  96,58 m2. Na parterze znajduje się 1 pokój (19,39 m2), kuchnia (23,54 m2), łazienka  (9,14 m2)., na poddaszu znajdują 2 pokoje ( 22,34 m2 i  22, 18 m2). Wysokość pomieszczeń 2,60 m (parter), 2,56 m (poddasze). Podłogi drewniane, zniszczone, pokryte zniszczonym PCV, stolarka okienna drewniana skrzynkowa w części zniszczona, ogrzewanie piecowe oraz co etażowe (częściowo rozmontowane). Wejście do pomieszczeń na piętrze z ogólnodostępnego korytarza i schodów.  Do lokalu przynależy pomieszczenie o pow. 11, 23 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym.  Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.
 3. Przeznaczenie działki nr 417 w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- zgodnie z Uchwałą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież  działka nr 417 znajduje się na terenie oznaczonym w planie  symbolem 21 MJ,U tj. zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

 1. Cena  wywoławcza lokalu  wynosi  87 000,00 zł, w tym:

- cena lokalu wynosi  54 048,00 zł  co stanowi 62 % ceny wywoławczej,

- cena udziału w wysokości 240/1000 w działce nr 417 wynosi 32 952,00 zł brutto (zawiera podatek VAT w stawce 23 %),  co stanowi 38 % ceny wywoławczej

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

- pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 15 % ceny brutto nabycia udziału i   podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1 %  ceny nabycia   netto plus należny podatek VAT  według stawki obowiązującej w dniu płatności tej opłaty,

- opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego,  w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego,

- wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Udział w wysokości 240/1000 części w działce nr 417 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do 26.02.2103 r.

 1. Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności nieruchomości przed  5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mogą złożyć w terminie do 07.03.2017 r. wnioski o nabycie tej nieruchomości na zasadzie pierwszeństwa.

Wykaz  wywieszono na okres 21 dni  w dniu 23.01.2017 r.

Wykaz zostanie zdjęty w dniu 14.02.2017 r.