Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczoneej do dzierżawy, w trybie przetagu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Police.

Wykaz  Nr 16/Dz/21