ZnakGG.6845.164.2016.MB 

Police, dn. 22.02.2017 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 22.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 7/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.

Wykaz

Znak:GG.6840.54.2011.AL

WYKAZ NR 6/17

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. z póżn.zm), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określone numerami działek: 334/9, 334/10, 334/12, 334/13,347/16 z obrębu Trzeszczyn.

INFORMACJA 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, ze w dniu ll. 02, .2017 r. w siedzibie Um';du (I pi~tro) zosta! wywieszony wykaz nr 5/17 przeznaczajqcy do sprzedazy na rzecz najemc6w lokale mieszkalne, po!ozone w Policach przy ul. Mieczys!awa Niedzia!kowskiego 12A/7, ul. S!owianskiej 8/5 i ul. Nowopol 1/5 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

Wykaz

 

ZnakGG.6845.66.2016.MB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje, że  w  dniu  09.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 4/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz

Znak: GG.6845.59.2017.TR                                                                       

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  09.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 3/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz

Znak GG.6845.55.2016.MB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje, że  w  dniu  03.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 2/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.

wykaz

ZnakGG.6845.367.2016.MB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 01.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 49/Dz/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz

ZnakGG.6845.372.2016.MB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.01.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 53/Dz/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz

ZnakGG.6845.322.2016.MB

 I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 50/Dz/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej

wykaz

ZnakGG.6845.410.2016.MB  

 I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j. ) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 48/Dz/N/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej

wykaz