Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 344), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do zbycia w drodze bezprzetargowej udziały w następujących nieruchomościach z obrębu 15-Police.

WYKAZ NR 7/2023

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.344.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży w formie  przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości z obrębu Trzebież-2, położone w obrębie ulicy Polnej w Trzebieży.

WYKAZ NR 8/2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że została przygotowana do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych, nieruchomość gruntowa położona w okolicy ul. Szczecińskiej w Przęsocinie:

WYKAZ NR  9/2023

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następującej nieruchomości gruntowej.

WYKAZ Nr 39/Dz/22

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Police.

Wykaz  Nr 26/Dz/22

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  zostały  przygotowane do sprzedaży w formie  przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości.

Wykaz nr 27/18