Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że została przygotowana do zbycia nieruchomość gruntowa położona w obrębie 18-Police, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

WYKAZ NR  1/2024

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następującej  nieruchomości gruntowej.

WYKAZ Nr 19/Dz/24

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych

WYKAZ  Nr 18 /Dz/24

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Burmistrza Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na następujący lokal użytkowy, stanowiący własność gminy Police.

Wykaz Nr ZGKIM / DP /9/ N / 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Burmistrza Polic podaje do  publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na następujące lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Police.

Wykaz Nr ZGKIM / DP /8/ N / 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Burmistrza Polic podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym budynków, pomieszczeń i terenów, stanowiący własność Gminy Police.

Wykaz Nr ZGKIM / DP /7/ N / 2024

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących  nieruchomości gruntowych.

WYKAZ Nr 17/Dz/24

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości gruntowych.

WYKAZ Nr 16/Dz/24

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że została  przygotowana do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowana nieruchomość, położona w Policach przy ul. Wojska Polskiego 83.

WYKAZ NR 14/2024

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023.344 z późn.zm), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  została  przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona w Trzebieży przy ul. Leśnej 15.

WYKAZ NR 16/2024