PASEWALK

Police należą m.in. do Związku Miast Polskich oraz Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania", w ramach których pozyskują środki z zagranicznych funduszy pomocowych. Gmina posiada jednak partenrów, z którymi współpraca nie ma wyłącznie wymiaru komercyjnego. Należą do nich m.in. niemieckie miasto Pasewalk wraz z całym powiatem Uecker-Randow. Umowa o współpracy z Pasewalkiem obowiązuje od roku 1999. Wymiana doświadczeń dotyczy głównie administracji, kultury, oświaty, pomocy społecznej i rozwoju lokalnego

Miasto Pasewalk i Gmina Police popierają wzajemnie projekty składane o dofinansowanie ze środków europejskich, przygotowując także projekty komplemtarne. Reprezentanci samorządów z Polic i Pasewalku wspólnie uczestniczą w prezentacjach osiągnięć, turniejach, forach, spotkaniach grup roboczych, wystawach, koncertach i festynach, co świadczy o tym, że współpraca wykroczyła poza ramy spotkań oficjalnych. Gmina Police  i Miasto Pasewalk są partnerami w międzygminnej grupie roboczej, która zajmuje się promocją szlaku wodnego Uckerseen - Zalew Szczeciński - Odra - Police.

Uchwała nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie podpisania umowy o rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy z miastem Pasewalk w Republice Federalnej NiemiecNOWY ROZDÓŁ

W maju 2002 r. Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę w sprawie podpisania umowy o rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy z miastem Nowy Rozdół na Ukrainie. Nowy Rozdół - miasto o wielkości porównywalnej do Polic, położone jest niedaleko Lwowa. Podobnie jak Police jest to miasto, które powstało wokół wybudowanych w latach 50. dużych zakładów chemicznych. Współpraca związana jest głównie z wymianą młodzieży oraz doświadczeń w zakresie funkcjonowania instytucji samorządowych.

Nowy Rozdół  korzysta z doświadczeń Gminy Police w zakresie pozyskiwania środków przedakcesyjnch, przygotowując się do możliwości, które niesie za sobą rozszerzenie UE na wschód.

Uchwała nr LI/378/02 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie podpisania umowy o rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy z miastem Nowy Rozdół na Ukrainie