na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych z obrębu ewidencyjnego nr 8-Police, położonych w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Hugona Kołłątaja w Policach:

Lp.NUMER DZIAŁKIPOWIERZCHNIA CENA WYWOŁAWCZANETTO*WADIUMMIN.POSTĄPIENIE
1280/100 456 m2105 000,00 zł5 300,00 zł1 500,00 zł
2280/101 468 m2108 000,00 zł5 500,00 zł1 500,00 zł

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 5-Police, położonej w Policach przy ul. Licealnej 1.

NR DZIAŁKIPOW.CENA WYWOŁAWCZAWADIUMMIN.POSTĄPIENIE
314/991,7014 ha2 900 000,00 zł150 000,00 zł50 000,00 zł

na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2  z przeznaczeniem pod garaż blaszany

 Opis nieruchomości: przeznaczony do dzierżawy teren o powierzchni 20,00 m2 stanowi część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 280/34 z obręb 8-Police (KW SZ2S/00034591/5) położonej w obrębie ulicy Sienkiewicza w Policach - miejsce oznaczone kolorem czerwonym na załączniku mapowym stanowiącym integralną część ogłoszenia.

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

 ogłasza

II przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

na oddanie w dzierżawę na 20 lat gruntu o powierzchni 4338 m2, stanowiącego część działki oznaczonej numerem 1097/10 z  obrębu  3- Police.