na dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewid. 314/92 z obrębu –  5 Police, położonej przy ul. Licealnej w Policach

na sprzedaż następujących niezabudowanych nieruchomości gruntowych z obrębu ewidencyjnego nr 12-Police, położonych w rejonie ulicy Asfaltowej w Policach:

Lp.NUMER DZIAŁKIPOWIERZCHNIA CENA WYWOŁAWCZANETTO*WADIUMMIN.POSTĄPIENIE
160/3   872 m2220 000,00 zł11 000,00 zł2 500,00 zł
260/5 1068 m2267 000,00 zł14 000,00 zł3 000,00 zł
361/1   468 m2117 000,00 zł6 000,00 zł1 500,00 zł

 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 5-Police, położonej w Policach przy ul. Licealnej 1.

NR DZIAŁKIPOW.CENA WYWOŁAWCZAWADIUMMIN.POSTĄPIENIE
314/991,7014 ha2 500 000,00 zł130 000,00 zł30 000,00 zł