na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych z obrębu ewidencyjnego nr 12-Police, położonych w rejonie ulicy Asfaltowej w Policach:

  POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI  NUMERDZIAŁKI  POWIERZCHNIACENA WYWOŁAWCZA BRUTTO (zawiera  podatek VAT w  stawce 23%)  WADIUM  MINIMALNEPOSTĄPIENIE
Gmina Policeobręb Tanowo297/14297/310,0430 ha0,0298 ha 78 000,00 zł 4 000,00 zł 1 000,00 zł
łącznie: 0,0728 ha