OSP w Tanowie otrzymało 20 000,00 zł dofinansowania na zakup ubrań specjalnych i butów specjalnych. 

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, UMOWA nr DFS-IX.7211.322.2023.

 

 OSP w Tatyni otrzymało 70 000,00 zł dofinansowania na zakup wentylatora oddymiającego, ubrań specjalnych, kamery termowizyjnej, detektora wielogazowego, butów strażackich, hełmów strażackich, pilarki spalinowej, radiotelefonów przenośnych.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, UMOWA nr DFS-IX.7211.367.2023.