„Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) Powiatu Uecker Randow i Gminy Police INT – 08 – 0013”

Projekt obejmuje wdrożenie systemu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej – PSIP przy jednoczesnej rozbudowie systemu GIS oraz portalu GeoPortal.UER w Powiecie Uecker Randow poprzez:

- rozbudowę podstaw technicznych  (sieć,                  
  oprogramowanie hardware   oraz software)
- stworzenie standardowych procedur dostępu oraz wymiany danych drogą internetową (usługi WEB)
- pozyskanie, opracowanie oraz udostępnienie wspólnie wykorzystywanych danych  (np. wielowarstwowej mapy cyfrowej)
- szkolenie pracowników

Partner Projektu: Powiat Uecker Randow

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Cel 3 „Europejska Współpraca Tarytorialna“ – „Współpraca Transgraniczna“ Krajów Związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 kwotą 449 885 Euro na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 16 grudnia 2010 r. 

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.