Ośrodek w Zalesiu, obok Centrum Żeglugi Łodziami w Eggesin i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde, będzie integralnym elementem sieci placówek edukacyjnych. Będą tam realizowane przedsięwzięcia służące integracji ludności regionu, wspólne projekty kulturalne i szkolne oraz spotkania dla uczniów i młodzieży oraz turystów.

Innowacyjność projektu polega na udostępnieniu możliwości poznawania bogactwa przyrody w sposób interaktywny. W ramach planowanego projektu, planuje się zaadaptować budynek wraz z terenem przyległym. Wnętrze zostanie całkowicie przekształcone w celu dostosowania do planowanej funkcji i obowiązujących przepisów.
Zakres robót budowlanych przy adaptacji budynku będzie obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, konstrukcyjne murowe, betonowe, ciesielskie, dekarskie, wykończenie wnętrz i zewnętrzne.

Ośrodek po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych ma być wyposażony między innymi w salę konferencyjno – projekcyjną wyposażoną w sprzęt audiowizualny do pokazów filmowych, prezentacji multimedialnych, prowadzenia wykładów i konferencji. 
W salach ekosystemów będzie prezentowana bioróżnorodność przyrodnicza, w formie stałych wystawy z oprawą scenograficzną i sprzętem pozwalającym na interaktywną edukację.
W Ośrodku będą praktyczne pracownie typu „mały odkrywca” oraz pracownia mikroskopowa, plastyczna, biblioteka oraz niezwykle interesująca sala zjawisk atmosferycznych.
Ośrodek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wszelkie wyposażenie techniczne będzie dostępne dla osób niewidomych i niesłyszących.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca transgraniczna“ Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.