Police otrzymała 680 tys. Euro dofinansowanie ze środków INTERREG IVA na budowę ścieżki rowerowej z Pilchowa do Tanowa, z odbiciem do Bartoszowa. Partnerem projektu jest Miasto Pasewalk, które rozbuduje ścieżkę wzdłuż rzeki Uecker. Budowa trasy rowerowej na odcinku Pilchowo – Tanowo - Bartoszewo będzie tworzyć jednolity, funkcjonalny i atrakcyjny turystycznie szlak rowerowy o długości 4,346 km z kostki polbrukowej, przebiegający wzdłuż drogi wojewódzkiej 115 na odcinku Pilchowo – Tanowo oraz wzdłuż drogi powiatowej 0611Z na odcinku Pilchowo – Bartoszewo. Trasa jest planowaną częścią międzynarodowego szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego. Ścieżka wyposażona zostanie w oznakowania drogowe, tablice informacyjne z mapą przebiegu tras rowerowych na całym terenie Powiatu Uecker Randow i Powiatu Polickiego, z zaznaczeniem odpowiednich miejsc orientacyjnych na trasie. Tablica zawierać będzie informację w wersji polskiej i niemieckiej o szczególnych atrakcjach kulturalnych, przyrodniczych i rekreacyjnych, miejscach noclegowych oraz punktach handlowych. Gmina Police przejmie obowiązek utrzymania i opieki nad drogą.

Projekt nr INT-08-0017 - „Budowa ścieżek rowerowych w Euroregionie Pomerania na odcinku m. Pilchowo i m. Tanowo do m. Bartoszewo oraz w Pasewalku w ramach koncepcji rozbudowy i połączenia ponadgranicznej sieci ścieżek rowerowych” to już trzeci, na który Gmina Police otrzymała dofinansowanie z INTERREG IVA.

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.