W dniach 13/14 grudnia 2011r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca transgraniczna“ krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 został uznany za kwalifikujący się do wsparcia projekt pn. „Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police” INT- 10-0014. Partnerem w projekcie jest miasto Pasewalk. Wystawa odbędzie się 25 – 26 czerwca 2011 roku na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży. W prezentacji wezmą udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, organy samorządowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia gospodarcze i inni uczestnicy z regionu.
Celem wystawy gospodarczej jest rozszerzenie kontaktów z regionalnymi i poza regionalnymi przedsiębiorstwami z branży handlowej,  rzemieślniczej i turystycznej przy jednoczesnym uwzględnieniu niemieckich firm, która ma służyć dalszemu lepszemu rozwojowi transgranicznych stosunków gospodarczych.

Całkowita wartość projektu: 32.577,30 euro

Całkowite wydatki kwalifikowane Gminy Police w ramach projektu wynoszą: 21.000,00 euro

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 17.850,00 euro

Wkład własny: 3.150,00 euro

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.