Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w  Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP Gestaltung von gewässernahen Räumen in Pasewalk, Pełczyce und Police zur Erweiterung der deutsch - polnischen Zusammenarbeit - 4 UP. – nr projektu INT -157

Transgraniczny projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG VA.

Gmina Police jest liderem polsko – niemieckiego przedsięwzięcia, którego rezultatem jest budowa infrastruktury rekreacyjnej w Policach, Pełczycach i Pasewalku. Realizacja projektu pozwoli na wykorzystanie charakterystycznych cech obszaru – piękna przyrody, uroku miejskich starówek, ciekawych zabytków, położenia nad wodą. W rezultacie zagospodarowane zostały tereny rekreacyjne nad rzekami, łączące się ze zrealizowanymi wcześniej inwestycjami i atrakcjami.

Wspólnym wyzwaniem Partnerów projektu 4UP było wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego celem stworzenia ciekawej oferty turystycznej o charakterze "slow weekend". Oferta jest skierowana jest do osób poszukujących pomysłu na krótki, ciekawy, ekologiczny, aktywny weekend. Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenów rekreacyjnych położonych niedaleko obiektów zabytkowych, urokliwych miejskich starówek, nad wodą, w Pasewalku, Pełczycach i Policach. Wśród działań towarzyszących wskazać należy stworzenie oferty dla rodzin z dziećmi, młodych aktywnych ludzi, seniorów, osób ciekawych historii i aktywnych sportowo, którzy poszukują ciszy, spokoju, zachwytu i przygody. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo terenów położonych pomiędzy terenami wodnymi a miejskimi starówkami, które od lat wykorzystywane są w celu kształtowania i rozwoju polsko – niemieckich relacji, spotkań mieszkańców, transgranicznych imprez kulturalnych, wodniackich i rowerowych. Projekt wypełnia lukę w infrastrukturze pozwalając wydłużyć czas pobytu i odpoczynku spędzić go aktywnie – na rowerze, na żaglówce, kajaku, na grzybach, w ośrodkach ekologicznych, wśród zabytków kultury, na terenach rekreacyjnych, próbując lokalnych potraw. Wybrane do realizacji inwestycje łączą się z dotychczas zrealizowanymi. Każdy z partnerów zwrócił szczególną uwagę na luki w infrastrukturze turystycznej pozwalające na zbudowanie ciekawej oferty turystycznej z wykorzystaniem istniejącego potencjału i wydłużenie czasu pobytu. Projekt nie rozpoczyna współpracy ale ją rozwija, zapobiegając ograniczaniu do udziału w imprezach lokalnych na rzecz tworzenia trwałej, atrakcyjnej oferty pobytowej.

Na terenie miasta Police w bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową, nad rzeką Łarpią zagospodarowano tereny nadwodne z miejscami do cumowania kajaków. Teren wypełniają ciągi piesze połączone ze strefami funkcjonalnymi dla różnych grup wiekowych oraz skomunikowane z Przystanią Miejską. Zagospodarowanie terenu obejmuje linię brzegową o długości 230 m i 7 000 m2 powierzchni. Zrewaloryzowano brzeg, zapewniono dostęp do wody przez budowę pomostów wędkarskich, tarasu rekreacyjnego, rewaloryzację zieleni oraz oświetlenie. Cały teren jest monitorowany.

Projekt realizowany był w dwóch niezależnych etapach w ramach montażu finansowego środków pozyskanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG VA oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie w ramach INTERREG VA wyniosło 610 000 euro.

 

plansza

4UP_online

instrukcja

 

Relacja ze spotkań na terenie inwestycji Ambasadorów 4UP

„4UP” to transgraniczne przedsięwzięcie łączące 3 miasta. Police, Pełczyce i Pasewalk realizują wspólny projekt, którego efektem jest zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznych położonych w wyjątkowych miejscach, gdzie nadwodne położenie łączy się z urokiem starej zabudowy. Podejmowane działania ukierunkowane są na stworzenie oferty spędzenia czasu wolnego w przyjemnych okolicznościach, niejako przy okazji.

W ostatnich latach niezwykle popularne stają się krótkie wypady do sąsiednich miast, spędzanie czasu w ciekawych miejscach połączone z poznawaniem historii regionu. Taki pobyt w sposób naturalny wymaga chwili wytchnienia. Służyć temu ma otwarta, zagospodarowana przestrzeń publiczna uzupełniająca  otoczenie ciekawe przyrodniczo oraz historycznie - skąd wszędzie blisko.

W ramach realizacji projektu scenariusze pobytów testowali Ambasadorzy 4 UP: młodzież, rodziny i  seniorzy. Warsztaty transgraniczne były okazją do przemyśleń i generowania nowych pomysłów na krótkie, ciekawe wycieczki. Do wsparcia działań zaproszeni zostali przedsiębiorcy i biura turystyczne.

Efektem rozmów stała się również planszowa gra towarzyska w konwencji „eurobiznesu”, której elementami są lokalne atrakcje i ciekawostki. Grę można pobrać do wydruku z oficjalnych stron miast partnerskich.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG VA.