RPZP.05.02.00-32-0003/16

Cel: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu infrastruktury sieciowej. Podwyższenie nośności wiaduktu oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Beneficjent: GMINA POLICE

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie RPO WZ: 4 430 622,21 zł

Wkład własny został sfinansowany ze środków:

  • GMINY POLICE: 3 139 066,35 zł
  • GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A.: 1 121 354,54 zł
  • KEMIPOL SP Z O.O.: 300 000 zł.

Przedmiotem projektu była przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej na odcinku Trzeszczyn – Jasienica o długości 176 mb. Przedsięwzięcie polegało na podwyższeniu nośności wiaduktu drogowego oraz poprawie bezpieczeństwa. Zwiększenie nośności objęło rozbudowę ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji wiaduktu drogowego, wzmocnienie obecnych podpór i ustroju niosącego z dostosowaniem do zwiększenia klasy obciążeń z 30 ton na 40 ton z dopuszczeniem do 42,5ton. Przed realizacją inwestycji wiadukt funkcjonował z ograniczeniem nośności i ruchem wahadłowym.

Podstawowym zamierzeniem realizacji przedsięwzięcia było usunięcie niedoborów przepustowości w działaniu infrastruktury sieciowej, zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN, w tym węzłami multimodalnym. Realizacja projektu zapewnia dojazd do istniejących terenów inwestycyjnych. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy podmiotami gospodarczymi: KEMIPOL sp. z o.o. oraz GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu przez tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenach przeznaczonych pod rozwój przemysłu. Ulica Kuźnicka stanowi wjazd z drogi wojewódzkiej nr 114 w kierunku terenów inwestycyjnych gminy obejmując trasy komunikacyjne do wolnych terenów inwestycyjnych stanowiących dotychczasowy zasób Parku Przemysłowego INFRAPARK Police SA, oraz trasę w kierunku terenów rozwojowych. Realizacja projektu poprawiła bezpieczeństwo na ważnym pod względem ekonomicznym, gospodarczym oraz społecznym obszarze. Celem przebudowy było zapewnienie właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych w obszarze ważnego ośrodka gospodarczego w Policach. Jest to teren aktywnego rozwoju gospodarczego oraz zagospodarowania wolnych terenów inwestycyjnych. Obszar gospodarczy Polic jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, konieczne jest adekwatne do potrzeb jego skomunikowanie, zapewnienie odpowiedniej przepustowości i nośności. Ulica Kuźnicka wraz z wiaduktem stanowi trasę komunikacyjną podmiotów gospodarczych funkcjonujących na tym terenie i kooperujących w ramach współpracy. Obejmują one zarówno tereny na których funkcjonują firmy jak i wolne tereny inwestycyjne. Odcinki drogi w ul. Kuźnickiej, wiadukt Piotra i Pawła, droga wojewódzka nr 114 zostały w ostatnich latach przebudowane. Wiadukt wzdłuż ulicy Kuźnickiej o długości 176 m stanowił lukę w wyprowadzeniu transportu ciężarowego do Portu Polickiego.