Fundamenty budynku mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach

W ramach dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat Gmina Police realizuje budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach.

Przedmiotem projektu jest czterokondygnacyjny budynek z lokalami mieszkalnymi. W budynku zaplanowano 35 mieszkań, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na 14.06.2024 r.

Całkowity koszt realizacji zadania: 11 662 009,22 zł

Dofinansowanie: 8 098 400,00 zł