W IV kwartale 2000r. oddano do użytkowania inwestycję związaną z modernizacją i rozbudową Szkoły Podstawowej w Tanowie.

Inwestycja ta swoim zakresem  obejmowała trzy podstawowe części:

  • pierwsza część dotyczyła rozbudowy szkoły o nowe główne wejście, szatnie dla uczniów, węzeł sanitarny dla uczniów oraz trzy sale lekcyjne posiadające zaplecza na pomoce naukowe,
  • druga część dotyczyła rozbudowy głównie o nową salę sportową z zapleczem sanitarnym i przebieralniami, salę siłowni, gabinet lekarski, wentylatornię, kotłownię oraz jedną salę lekcyjną,
  • trzecia część dotyczyła modernizacji istniejącego budynku szkoły – powstały trzy pracownie przedmiotów różnych, biblioteka w miejscu byłej sali gimnastycznej, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i magazyny, wejście do nowych pracowni odbywa się z korytarza łączącego z korytarzem rozbudowywanej części szkoły.

Łącznie w całym budynku po modernizacji i rozbudowie powstało siedem sal lekcyjnych o przeznaczeniu dla przedmiotów różnych. 
W ramach inwestycji wybudowano również boiska sportowe o nawierzchni sztucznej, place rekreacyjne oraz zieleń ozdobną i izolacyjną ze względu na oczyszczalnię ścieków.

Generalnym Wykonawcą inwestycji było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego nr2 S.A. z siedzibą w Szczecinie. Koszt całej inwestycji wyniósł 6 080 000 zł.