W marcu 2004 roku została zakończona inwestycja związana z budową Gimnazjum w Trzebieży, zlokalizowanym na działce istniejącej Szkoły Podstawowej w Trzebieży.

Budynek Gimnazjum wykonano w tradycyjnej metodzie realizacji, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty dachem płaskim - stropodach wentylowany. Układ konstrukcyjny budynku stanowią poprzeczne i podłużne ściany nośne.

W budynku zlokalizowano następujące pomieszczenia: sześć sal lekcyjnych, pracownia sztuki, pracownia informatyczna, pracownia fizyko-chemiczna, biblioteka (z dodatkowym odrębnym wejściem umożliwiającym korzystanie z biblioteki w godzinach popołudniowych), kotłownia z magazynem oleju, pokój nauczycielski, pokój pedagoga, sanitariaty. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w pomieszczenie zaplecza. Budynek Gimnazjum połączony jest łącznikiem komunikacyjnym ze Szkołą Podstawową.

Na parterze obiektu znajdują się również pomieszczenia Filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

W ramach inwestycji wykonano również zagospodarowanie całego terenu kompleksu oświatowego (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) poprzez: 

  • budowę nowego ogrodzenia całego terenu,
  • budowę utwardzonych dróg pieszych,
  • zasadzenie zieleni niskiej zwartej izolacyjnej i wysokiej dekoracyjnej,
  • budowę urządzeń i boisk sportowych (boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, bieżni, skoczni w dal) o nawierzchni sztucznej.

Generalnym wykonawcą inwestycji było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego nr 2 S.A. z siedzibą w Szczecinie. 
Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 4 146 334 zł. 
Równolegle z budową Gimnazjum wykonano prace polegające na termomodernizacji ścian budynku Szkoły Podstawowej wraz z nową kolorystyką elewacji, dopasowując ją do kolorystyki nowego budynku Gimnazjum. W ten sposób cały kompleks oświatowy nabrał świeżego nowego wyglądu. Prace termomodernizacyjne wykonywało, wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LiK-BUD s.j. z siedzibą w Policach. Koszt inwestycji związany z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej wyniósł 229 890 zł.