W grudniu 1999 roku zakończono inwestycję związaną z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kołątaja/Sikorskiego w Policach. Budynek o kubaturze 12 550 m3  został wykonany w technologii tradycyjnej, trzyklatkowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, zwieńczony dachem o konstrukcji drewnianej, z użytkowym poddaszem. 

W budynku zlokalizowane są 41 mieszkania komunalne o zróżnicowanej powierzchni użytkowej. W parterze usytuowany jest niewielki lokal usługowy. W otoczeniu budynku wykonano dojścia i dojazdy oraz parking. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest za pomocą gazowej kotłowni lokalnej, zlokalizowanej w podpiwniczeniu. Generalnym Wykonawcą inwestycji było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane BEST S.A. z siedzibą w Szczecinie. Koszt całej inwestycji wyniósł 4 348 638 zł. 

W kwietniu 2003 roku zakończono inwestycję związaną z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej/Sikorskiego. Budynek o kubaturze 7 300 m3 został wykonany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, zwieńczony wysokim dachem, z użytkowym poddaszem. W budynku zlokalizowane są 24 mieszkania komunalne o zróżnicowanej powierzchni - od 37,0 m2 do 68,1 m2. W parterze od strony ulicy Sikorskiego usytuowany jest niewielki lokal usługowy. W otoczeniu budynku przewidziano dojścia i dojazdy, plac zabaw i parking. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest za pomocą gazowej kotłowni lokalnej, umieszczonej w podpiwniczeniu. Kotłownię zaprojektowano w sposób umożliwiający zapewnienie dostaw ciepła do przewidywanych w sąsiedztwie kolejnych budynków mieszkalnych. Generalnym Wykonawcą inwestycji było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "BEST" S.A. z siedzibą w Szczecinie. Koszt całej inwestycji wyniósł 2 500 000 zł.