Etap I - infrastruktura oraz urządzenia do uprawiania sportu.

W lipcu 2003 roku została zakończony I etap budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Piaskowej w Policach. Oddano do użytkowania boisko do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni, boiska do gry w piłkę siatkówką i koszykówkę, urządzenia do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych (bieżnia sześciotorową - 400 m, stanowiska do skoku w dal i pchnięcia kulą.) oraz trybuny na 365 osób. W ramach I etapu wykonano również pełną infrastrukturę techniczną, sieć wodno - kanalizacyjną, oświetlenie i ogrodzenie terenu, małą architekturę oraz zieleń. Głównym wykonawcą inwestycji była firma Masters Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Koszt realizacji etapu I wyniósł 4. 300.000,00 zł.

Z boiska i bieżni korzystają kluby i stowarzyszenia sportowe, uczniowie polickich szkół, pracownicy zakładów, grupy osób mieszkających na terenach działania poszczególnych rad osiedlowych, a także osoby trenujące indywidualnie. 

Etap II - budynek socjalno - usługowy.

W grudniu 2004 roku została zakończony II etap budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Piaskowej w Policach. W ramach tego etapu wykonano budynek socjalno - usługowy o kubaturze 6669,16m3 i powierzchni użytkowej 1295m2. Budynek zgodnie z projektem położony jest w północnej części kompleksu, tuż przy ul. Piaskowej. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym.

Na parterze budynku zlokalizowane jest kompleks czterech szatni z natryskami, umywalnie, sanitariaty ogólnodostępne, magazyn dla sprzętu sportowego, solarium, kotłownia, sala klubowa, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia przeznaczone dla Rady Osiedla nr 4 wraz z zapleczem. Obiekt został kompletnie wyposażony i umeblowany. 
Na piętrze obiektu zlokalizowana będzie w przyszłości kawiarnia, bar oraz kręgielnia wraz z pomieszczeniami zaplecza. Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych (wyposażony jest m.in. w windę na piętro).

W ramach II etapu wykonano również zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku socjalno-usługowego: parkingi dla samochodów osobowych, chodniki, drogi dojazdowe, oświetlenie terenu, tereny zielone oraz plac o nawierzchni asfaltowej przeznaczony pod Skate-Park. Głównym wykonawcą II Etapu inwestycji była firma MITEX S.A. z siedzibą w Kielcach (oddział w Szczecinie). Całkowity koszt II Etapu inwestycji wyniósł 4 780 000 zł.

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego została dofinansowana w wysokości 1 000 000 zł z MENiS w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego. 

W sierpniu 2005 r. zamontowano urządzenia oraz wyposażenie na terenie Skateparku. Na placu przy Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym znajduje się m.in.: minirampa, grindox, piramida oraz inne urządzenia do dyspozycji amatorów jazdy na deskorolce i rolkach. 
Dostawcą urządzeń oraz wyposażenia Skateparku była firma Techramps z Krakowa. Koszt związany dostawą urządzeń oraz wyposażenia Skateparku wyniósł 120 000 zł.

Skatepark jest oblegany przez dzieci i młodzież nie tylko z Polic – przyjeżdżają także skaterzy ze Szczecina.