W 2006 roku zakończono inwestycję związaną z przebudową boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.

Potrzebę przeprowadzenia przebudowy podjęto ze względu na uciążliwości w użytkowaniu istniejących nawierzchni boisk i bieżni, polegającej na wznoszeniu się pyłu i kurzu (co jest kłopotliwe dla młodych użytkowników boisk) i dostosowaniu nawierzchni do odpowiednich warunków eksploatacyjnych.

Przebudowa boiska polegała na wymianie istniejącej nawierzchni boiska - dynatop, tzn. zdjęcie istniejącej mieszanki nasypowego pisaku z humusem i ułożenie nowej nawierzchni z syntetycznej trawy. Płyta boiska pozostała w istniejącym miejscu i w istniejących wymiarach 20 × 40 metrów.

Wykonano również remont nawierzchni bieżni wokół boiska oraz stanowiska do skoku w dal. Remont bieżni obejmował wymianę istniejącej nawierzchni i polegał na zdjęciu istniejącej wierzchniej warstwy – dynatop z humusem oraz ułożeniu nowej nawierzchni z masy syntetycznej nieprzepuszczalnej.

W celu poprawy odwodnienia płyty boiska z wód opadowych wykonano tzw. drenaż naturalny – rowy wypełnione kruszywem drobnym. Głównym wykonawcą inwestycji była firma Masters Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Koszt inwestycji wyniósł 410 000 zł.