Projekt: "Rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży" - INT/MV-BB-PL/B/036/05
Beneficjent: Gmina Police
Całkowita wartość projektu: 3 885 696,12 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: 3 361 737,43 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 2 509 214,64 (74,64%)
Wkład własny: 852 522,79 PLN (25,36%)

W czerwcu 2006 roku oddano do użytkowania inwestycję związaną z rozbudową kompleksu turystycznego w Trzebieży. Kompleks turystyczny zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Trzebieży, w pobliżu Zalewu Szczecińskiego i obejmuje około 36 000 m2 powierzchni.

W 2004 roku w ramach I etapu rozbudowy kompleksu turystycznego, wykonano modernizację nawierzchni drogi dojazdowej (ul. Spacerowa) oraz wybudowano parkingi przy polu biwakowym oraz na zamknięciu ul. Leśnej przy wejściu na kompleks turystyczny. W ramach tego etapu wykonano również kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z terenów parkingów do rowu melioracyjnego. 
I etap rozbudowy kompleksu wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LiK-BUD s.j. z siedzibą w Policach. Koszt realizacji I etapu wyniósł 812 524 zł.  

W październiku 2005 roku rozpoczęto realizację II etapu rozbudowy kompleksu turystycznego. W ramach II etapu rozbudowy wykonano m.in.: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do siatkówki plażowej, kort tenisowy o nawierzchni ze sztucznej trawy, plac zabaw dla dzieci, pole biwakowe w formie gniazd biwakowych wydzielonych przestrzennie zielenią wysoką i niską, z recepcją i zespołem higieniczno-sanitarnym, miejscami gromadzenia odpadów stałych, punktami poboru wody, aleję spacerową równoległą do linii brzegowej, biegnącą od pętli autobusowej do kompleksu turystycznego. Zwieńczeniem całości zamierzenia jest okrągły plac (agora) uformowany przez obiekt pierwszej pomocy medycznej i małej gastronomii, z roztaczającym się widokiem na plażę i Zalew Szczeciński. Zieleń wysoka i niska jest elementem scalającym kompozycję przestrzenną założenia.
Odprowadzenie ścieków z obiektów kubaturowych następuje poprzez przepompownie ścieków i rurociąg tłoczny do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Leśnej.

Oświetlenie alei spacerowej, alejek na terenie campingu i przy pawilonie małej gastronomii wykonano na słupach stalowych parkowych o długości 3,5 m. Oświetlenie końcowego odcinka alei, który przekształca się w drogę dojazdową, biegnącą do skrzyżowania z ul. Boczną, oraz oświetlenie głównej drogi dojazdowej wykonano na słupach stalowych rurowych długości 10 m.

W ramach II etapu rozbudowy kompleksu turystycznego, na mocy porozumienia z Urzędem Morskim w Szczecinie oraz Starostwem Powiatowym w Policach, Gmina Police zagospodarowała ponad 200 metrowy nadbrzeżny pas techniczny na potrzeby turystyki i wypoczynku (odtworzenie plaży).

Generalnym Wykonawcą II etapu rozbudowy było podobnie jak w I etapie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LiK-BUD” s.j. z siedzibą w Policach. Koszt realizacji tego etapu  rozbudowy kompleksu turystycznego wyniósł 4 519 182 zł. 
II etap rozbudowy kompleksu turystycznego w Trzebieży był w blisko 75%  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA.

Marzec 2006

 

 

 

 

Kwiecień 2006

 

 

 

 

Maj 2006

 

 

 

 

 

Czerwiec 2006