Projekt: Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej Filii SP 8 w Policach.

Beneficjent: Gmina Police
Całkowita wartość projektu: 306. 878,74 PLN
Dofinansowanie w ramach kontraktu wojewódzkiego: 150.000,00 PLN
Wkład własny: 156.878,74 PLN

W grudniu 2006 roku zakończona została inwestycja, która obejmowała Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej Filii SP 8 w Policach Na terenie osiedla mieszkaniowego Chemik w Policach przy Filii Szkoły Podstawowej nr 8 zlokalizowana jest infrastruktura sportowa, z której korzystają dzieci – uczniowie szkoły. W godzinach popołudniowych obiekt sportowy ma charakter środowiskowy otwarty dla użytku dla lokalnej społeczności oraz wykorzystywany jest jako obiekt treningowy dla działających sekcji i zespołów sportowych. Na terenie obiektu zlokalizowane było boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12m x 25m o powierzchni 300m2 o nawierzchni żużlowej. Boisko otoczone było krawężnikiem a następnie chodnikiem z płytek chodnikowych, na którym postawione były ławki. Dotychczas na terenie obiektu znajdowała się bieżnia o nawierzchni żużlowej, z obrzeżem chodnikowym częściowo zarośnięta oraz plac zabaw dla dzieci ze zniszczoną nawierzchnią. Dzieci i młodzież trenowały na boisku o zniszczonej nawierzchni żużlowej, nierównej i uciążliwej w użytkowaniu przez unoszący się w powietrzu kurz i pył. Ze względu na uciążliwość w użytkowaniu istniejącej nawierzchni podjęto decyzję o remoncie boiska z poszerzeniem jego powierzchni i wymianę nawierzchni boiska na trawę syntetyczną. Zakres inwestycji obejmował: rozebranie nawierzchni boiska i bieżni o nawierzchni żużlowej z opaską z płytek chodnikowych wokół boiska, chodnika prowadzącego do boiska, fragmentu opaski przy budynku; wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscu istniejącego boiska oraz wykonanie drugiego boiska; wykonanie drenażu pod boiskami; postawienie piłkochwytów z siatki; przestawienie istniejących po renowacji elementów drewnianych; poprawa oświetlenia; wykonanie chodników z kostki brukowej – Polbruk; rekultywacja nawierzchni z trawy na placu zabaw; zagospodarowanie terenów zielonych.

W wyniku realizacji inwestycji powstało nowoczesne boisko sportowe, wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 16,55mx28,40m o powierzchni 470,02 m2 i boisko mniejsze o wymiarach 12,00 x 18,00m o powierzchni 216,02 m2. Krawędzie boiska zostały ograniczone obrzeżami chodnikowymi. Zaprojektowane rozwiązanie użycia trawy syntetycznej cechuje odporność na mróz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutków ubocznych dla środowiska, bezpieczne dla użytkowników, posiadające odpowiednie atesty, nie wymagające kosztownej konserwacji i bezpieczne w użytkowaniu.

Płyta boiska pozostała w istniejącym miejscu. Boisko zostało powiększone o powierzchnię zajmowaną dotąd przez chodnik otaczający boisko i zmianę warstw nawierzchni. Wykonano dodatkowe boisko treningowe. W celu zabezpieczenia budynku szkoły i terenów przyległych przed przypadkowym zniszczeniem elementów po uderzeniu piłką zaprojektowano piłkochwyty z siatki polipropylenowej. Realizacja inwestycji przyczyniła się do rozwoju inicjatyw i aktywności Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach oraz działających przy szkole sekcji i zespołów sportowych w ramach edukacji przez sport. Inwestycja spowoduje dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb, możliwości i aktywności szkoły oraz lokalnej społeczności.
Głównym Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LiK-BUD s.j. z siedzibą w Policach. Koszt inwestycji wyniósł 306 878 zł. Inwestycja była dofinansowania w wysokości 150 000 zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.