W czerwcu 2003 roku oddano do użytku stację uzdatniania wody w Tanowie, spełniającą wysokie sanitarne normy jakości zgodne z wymogami europejskimi. Oddano do użytku trzy nowe studnie głębinowe, zmodernizowano studnię eksploatowaną wcześniej oraz zainstalowano nowoczesny system uzdatniania wody. Z nowego ujęcia korzystać będą mieszkańcy Tanowa, Pilchowa, Bartoszewa, Wieńkowa, Tatynii i Witorzy - w razie awarii na terenie miasta Polic, mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę również z tej stacji.

Generalnym Wykonawcą inwestycji było firma WODROPOL S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Koszt inwestycji wyniósł  2,1 mln zł.