We wrześniu 2003 roku oddano do użytkowania salę gimnastyczną wraz z kompleksowym zapleczem Gimnazjum nr 1 przy ul. Tanowskiej w Policach.

Zakres inwestycji obejmował budowę hali sportowej z boiskiem o wymiarach 35x16m przeznaczonym do gier zespołowych typu: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis i inne, zapleczem socjalnym z szatniami, natryskami, w-c oraz pomieszczeniem magazynowym na sprzęt sportowy. Dodatkowo na zapleczu sali usytuowano pomieszczenie do ćwiczeń korekcyjnych, oraz pomieszczenie do ćwiczeń siłowych. Obiekt przystosowany jest do korzystania w godzinach popołudniowych przez mieszkańców Gminy Police. W hali sportowej zlokalizowano galerię oraz widownię na około 100 osób.

W ramach zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum wykonano nowe ogrodzenie terenu szkoły, dokonano wymiany nawierzchni istniejących dróg dojazdowych i chodników oraz wybudowano nowe chodniki wynikające z rozbudowy obiektu, w sumie około 1 700 m2 powierzchni.
Przeprowadzono modernizację nawierzchni terenowych obiektów sportowych, zmieniono starą nawierzchnię asfaltową na nawierzchnię poliuretanową (boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, skocznia w dal oraz bieżnia 60 metrowa) w sumie około 2 200 m2 powierzchni oraz wybudowano terenowe ogródki dydaktyczne (ogródek meteorologiczny, działka pomiarowa).

Generalnym Wykonawcą przedmiotowej inwestycji było Konsorcjum Budchem - Budimex z liderem firmą Budchem Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, został on wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt realizacji inwestycji (projekt i wykonanie) zamknął się kwotą 2.986.829.00 zł.