W styczniu 2004 roku oddano do użytkowania inwestycję związaną z modernizacją targowiska gminnego przy ul. PCK w Policach.
Targowisko Gminne to zespół wybudowanych 74 pawilonów z zadaszonymi ciągami komunikacji pieszej. Zespoły pawilonów wykonane zostały z konstrukcji stalowej obłożonej płytami warstwowymi „Balexmetal”. Zadaszenie ciągów pieszych stanowią płyty poliwęglowe. Koncepcja przestrzenna targowiska została oparta na siatce modułowej.

Wyróżniono dwa skomponowane ze sobą i otoczeniem formy zabudowy:

główny pasaż ciągnący się poprzez cały teren targowiska z wejściem głównym od ul. PCK, na którym są wnętrza z zielenią i miejscami do siedzenia,

przestrzenna część układu pawilonów od strony ul. Piłsudskiego do wnętrza zabudowy międzyosiedlowej w obrębie którego znajdują się parkingi ogólnodostępne.

Komunikacja piesza wykonana została z betonowej kostki Polbruk. Dojazdy do stanowisk postojowych wykonano z nawierzchni asfaltowej, natomiast same stanowiska postojowe z kostki Polbruk.

Targowisko posiada zapewnienie miejsc dostaw towarów i produktów. Całość kompleksu targowiska wyposażona została w infrastrukturę techniczną i podłączona do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej. Cały kompleks handlowy wyposażony jest w monitoring.
Całość targowiska stanowi obiekt zamknięty, częściowo ogrodzony siatka ogrodzeniową.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma „Budostal” Grzegorz Jaworski z siedzibą w Objezierzu, gm. Oborniki.   
Koszt całej inwestycji modernizacji Gminnego Targowiska wyniósł 3 690 612 zł.

W 2007 roku planowane jest wykonanie dodatkowego zadaszenia na części targowiska.