W roku 2003 została podjęta decyzja o wykonaniu modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Trzebieży. Celem modernizacji było poprawienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach przeprowadzonej modernizacji zmieniono całkowicie technologię uzdatniania z zastosowaniem filtrów zamkniętych wypełnionych złożem filtracyjnym, pracujących w układzie dwustopniowej filtracji.

Praca procesów uzdatniania jest w pełni zautomatyzowana. Wybudowano zbiornik wody pitnej, żelbetowy o poj. całkowitej V = 250 m3. Na studniach głębinowych zostały zamontowane obudowy zgodnie z wymaganiami w tym zakresie. Autorem dokumentacji modernizacji SUW była Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Zakład Technicznych Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie. Wykonawcą robót budowlanych było PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I INSTALACJI "ABT" BADORA I SPÓŁKA S.J. S siedzibą w Częstochowie. Koszt przedsięwzięcia wykonania modernizacji wyniósł: 687 650,00 PLN.