W czerwcu 2005 roku zakończono inwestycję, której przedmiotem była przebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku byłego Przedszkola Publicznego nr 2 w Policach, mieszczącego się przy ul. Zamenhofa.

Zmiana funkcji użytkowej obiektu wymusiła zakres robót obejmujący przede wszystkim wyburzenie i postawienie nowych ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych, jak również szeroko rozumianych robót wykończeniowych (okładziny ścian, podłóg). Zakres robót obejmował również wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego i docieplenia połaci dachowej.

W budynku pozostał układ 1-klatkowy z dostępem do mieszkań na każdej kondygnacji oraz z dostępem do pomieszczeń gospodarczych w piwnicach.

Na parterze zlokalizowane są trzy lokale mieszkalne - dwa z nich mają wyjścia na taras. Na piętrze zlokalizowano trzy lokale mieszkalne, z których każdy ma wyjście na balkon. Na poddaszu usytuowano dwa lokale mieszkalne. W celu doświetlenia mieszkań na poddaszu zamontowano dodatkowo okna połaciowe. W ramach inwestycji wykonano również zagospodarowanie otaczającego terenu.
Głównym wykonawcą inwestycji było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane BEST S.A. z siedzibą w Szczecinie. Koszt całej inwestycji wyniósł 576 195 zł.