Dwa bliźniacze budynki komunalne zlokalizowane przy ul. Bankowej 9 i 11 w Policach zostały wzniesione na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia w oszczędnościowym systemie lekkiego szkieletu stalowego ze stropami żelbetowymi i lekką obudową zewnętrzną – pełniły one wtedy funkcję hoteli pracowniczych. Każdy z budynków składa się z trzech, czterokondygnacyjnych segmentów mieszkalnych, parterowego segmentu ogólnego oraz parterowego łącznika. Ze względu na niedostateczny stan techniczny i eksploatacyjny budynków, podjęto decyzję o ich rozbiórce i wybudowaniu na ich miejscu nowych budynków mieszkalnych.

W 2006 roku opracowana został przez Pracownię Projektową ARKADA z siedzibą w Szczecinie koncepcja budowy nowych ośmiu dwupiętrowych budynków o wysokich dachach, do realizacji etapami po sukcesywnej rozbiórce poszczególnych segmentów dwóch bliźniaczych budynków. Projektowany typ zabudowy ma charakter nawiązujący do historycznej zabudowy miasta zachowanej np. w kwartale pomiędzy ulicami: Bankową, Zamenhofa, Piaskową i Grzybową czy też na terenie tzw. Starych Polic. Nowoprojektowane obiekty to budynki niepodpiwniczone, przekryte wysokim dachem z użytkowym poddaszem. W parterach przewiduje się lokalizację lokali usługowych, natomiast piętro pierwsze i drugie oraz poddasze przeznacza się na funkcję mieszkalną. Przyjęte w koncepcji rozwiązania pozwalają uzyskać około 190 mieszkań w przeważającej części dwupokojowych oraz około 70 lokali usługowych o zróżnicowanych powierzchniach – od 30 do 70 m. kw. W 2007 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ewentualne wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych pierwszego z ośmiu budynków.