W sierpniu 2007 roku planowane jest rozpoczęcie, a w maju 2008 roku zakończenie przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego w Trzebieży przy ul. WOP 7.

Budynek składa się z dwóch połączonych ze sobą brył. Pierwszą stanowi budynek piętrowy z dachem dwuspadowym (poddasze) kryty dachówką i częściowo papą, wybudowany ok. 1905 roku. Drugą stanowi dobudówka z lat 60-tych, budynek piętrowy ze stropodachem  pokrytym papą.

Po przebudowie budynek pełnić będzie funkcje budynku usługowo-mieszkalnego z usługami na parterze i mieszkaniami na piętrze oraz pomieszczeniami gospodarczymi na poddaszu. Założeniem przyjętym w opracowaniu było zachowanie istniejącej formy obiektu, dostosowanie go do współczesnych standardów i potrzeb mieszkaniowych oraz pełne wykorzystanie istniejącej kubatury budynku.