Budynek powstał w roku 1913. Posiada stromy dach, wieżę strażacką oraz dobudowaną w latach sześćdziesiątych świetlicę. Był i jest użytkowany jako remiza strażacka.

W budynku będącym przedmiotem opracowania znajdują się garaż jednostanowiskowy dla samochodu strażackiego, pomieszczenie świetlicy z małym zapleczem, magazyn paliw, wieża strażacka,  małe biuro OSP.

Projekt dotyczący przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku został wykonany w 2001r. W 2002 roku w I etapie wyremontowano wieżę przy budynku.

Obecnie opracowano aneks do projektu ze zmianami polegającymi na: odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej zamiast do zbiornika bezodpływowego, odprowadzenie wód deszczowych z dachu do projektowanej kanalizacji deszczowej zamiast na teren, zaprojektowano kotłownię na gaz w miejsce kotłowni na olej, zaprojektowano instalację co zamiast grzejników elektrycznych, zaprojektowano kuchenkę gazową w miejsce kuchenki elektrycznej. 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku obejmuje swoim zakresem zmianę funkcji  części pomieszczeń  z  dostosowaniem ich do nowej potrzeb, rozbudowę budynku o pomieszczenia: świetlicę z pomieszczeniem kuchni, pomieszczenia higieniczno- sanitarne, ogrzewanie pomieszczeń, instalacje wod.-kan., instalacje elektryczne, dobudowanie drugiego stanowiska dla samochodu strażackiego. 
Gmina Police przygotowuje wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Realizacja robót planowana jest w 2008 roku.