Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tanowie.

Całkowity koszt realizacji 1.248.731,65 PLN
Wojewoda Zachodniopomorski – środki budżetu państwa -333.000 PLN
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – 333.000 PLN
Gmina Police – 582.731,65 PLN

W ramach projektu pn. Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych „Moje Boisko Orlik- 2012 wykonano kompleks dwóch boisk sportowych i budynek sanitarno – szatniowy. Boisko piłkarskie wykonano jako obiekt o wymiarach 30mx62m, o powierzchni całkowitej 1860m2 (pole do gry o wymiarach 26mx56m ogrodzone do wysokości 4m z piłkochwytami o wysokości 5m. Nawierzchnię wykonano na zdrenowanej podbudowie dynamicznej, wykonanej z trawy syntetycznej o wysokości min. 1,5cm, posiadającej niezbędne certyfikaty i atesty PZH. Boisko wielofunkcyjne wykonano jako przeznaczone do gry w piłkę siatkową i koszykową o wymiarach 32,1mx19,1m. Zostało ogrodzone do wysokości 4m miękką siatką stalową, powlekaną tworzywem. Nawierzchnia została wykonana na zdrenowanej podbudowie dynamicznej z nawierzchni poliuretanowej posiadającej odpowiednie certyfikaty. W ramach projektu wykonano budynek sanitarno – szatniowy o powierzchni użytkowej 58,2m2 w technologii prefabrykowanej obejmujący magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie na każdej płci, zespół higieniczno – sanitarny, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie gospodarza obiektu. Wykonano 8 słupów oświetleniowych dla potrzeb boisk.