"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w Niekłończycy
Całkowity koszt realizacji 1.018.441,67 PLN
 
Realizacja projektu pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w Niekłończycy została zaplanowana jako kompleks sportowy przeznaczony dla masowego użytku, zapewniający szerokie możliwości aktywnego uprawiania sportu. Realizacja projektu przyczynić ma się do realizacji następujących celów i efektów:

1) zwiększenie dostępu do sportu i obiektów sportowych na wysokim poziomie dla społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży, 
2) stworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju szkoły, klubów i sekcji sportowych,
3) umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania talentów sportowych przez zapewnienie miejsca treningu i opieki trenera środowiskowego,
4) propagowania zdrowego stylu życia, integracji społeczności i podejmowaniu działań służących tworzeniu oferty spędzania czasu wolnego,
5) inwestycje w ogólnodostępne obiekty użyteczności publicznej na terenach wiejskich.

W ramach projektu wykonano kompleks dwóch boisk sportowych i budynek sanitarno – szatniowy. Boisko piłkarskie wykonano jako obiekt o wymiarach 30mx62m, o powierzchni całkowitej 1860m2 (pole do gry o wymiarach 26mx56m ogrodzone do wysokości 4m z piłkochwytami o wysokości 5m. Nawierzchnię wykonano na zdrenowanej podbudowie dynamicznej, wykonanej z trawy syntetycznej o wysokości min. 1,5cm, posiadającej niezbędne certyfikaty i atesty PZH. Boisko wielofunkcyjne wykonano jako przeznaczone do gry w piłkę siatkową i koszykową o wymiarach 32,1mx19,1m. Zostało ogrodzone do wysokości 4m miękką siatką stalową, powlekaną tworzywem. Nawierzchnia została wykonana na zdrenowanej podbudowie dynamicznej z nawierzchni poliuretanowej posiadającej odpowiednie certyfikaty. W ramach projektu wykonano budynek sanitarno – szatniowy o powierzchni użytkowej 58,2m2 w technologii prefabrykowanej obejmujący magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie na każdej płci, zespół higieniczno – sanitarny, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie gospodarza obiektu. Wykonano 8 słupów oświetleniowych dla potrzeb boisk.