Rządowy Program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych.

Całkowita wartość Projektu: 3 770 000,00 PLN

Tytuł Projektu: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

W sierpniu 2010 roku zakończona została inwestycja związana z przebudową budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 12 C.

Budynek pełnił do 1991 roku funkcję hotelu pracowniczego. W grudniu 1991 roku został przekazany ZGKiM w Policach i decyzją Rady Miejskiej w Policach z początkiem roku 1992 został przeznaczony jako budynek mieszkalny komunalny.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego już obiektu na budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny z jedna klatką schodową i zewnętrznymi galeriami komunikacyjnymi, kryty wysokim dwuspadowym dachem. Mieszkania w budynku będą funkcjonowały jako mieszkania zastępcze-socjalne. W budynku na czterech kondygnacjach znajduje się 32 lokale mieszkalne. Na parterze zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na wózkownię oraz pomieszczenie gospodarcze ze zlewem i ujęciem wody na potrzeby gospodarcze.

Budynek przeznaczony jest maksymalnie dla 126 lokatorów. Na parterze zaprojektowano lokal mieszkalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych .

Głównym Wykonawcą inwestycji było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BEST” S.A.