Modernizacja ul. Wyszyńskiego

Gmina Police pozyskała 2 mln 700 zł dofinansowania na modernizację ul. Wyszyńskiego w Policach w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 5 mln 400 zł, a jego partnerem jest Powiat Policki (droga stanowi własność Powiatu).  

W zakres przedmiotowy projektu wchodzi m.in. wymiana nawierzchni, przebudowa chodników, ciągów pieszych, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych, parkingów i budowa pętli autobusowej. Istotnym elementem jest przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Roweckiego poprzez poszerzenie drogi i wprowadzenie lewoskrętu, co pozwoli na płynną komunikację i zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa. W zakres projektu wchodzi uzupełnienie i uporządkowanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę 12 przejść dla pieszych, wykonanie 140 poręczy ochronnych, 2 azylów dla pieszych, 564 m2 powierzchni poziomych znaków drogowych i 83 pionowych znaków drogowych.

Wykonawcą inwestycji jest  konsorcjum, którego liderem jest renomowana i znana w całej Europie – o ile nie na całym świecie – austriacka firma STRABAG. Ma na swoim koncie budowę dróg w wielu krajach europejskich. STRABAG tworzy konsorcjum z firmą BEN-BRUK Benedykt Chłap  Stargard Szczeciński.

Głównym założeniem Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Na realizację trzyletniego Programu rząd przeznaczy 3 mld zł. Środki zostaną rozdzielone po równo pomiędzy poszczególne województwa. Oznacza to, że przez trzy lata co roku na budowę dróg lokalnych w województwie zachodniopomorskim rząd przeznaczy 62,5 mln zł. 

Zgodnie z założeniami programu, budżet państwa w ramach dotacji celowej dofinansuje do 50 proc. wartości inwestycji realizowanych w ramach programu a samorząd sfinansuje pozostałe wydatki. Przewiduje się, że dzięki rządowemu programowi, w ciągu najbliższych trzech lat, uda się wybudować lub przebudować w całym kraju około 6 tys. kilometrów „schetynówek”. Powiatowe i gminne drogi, które zostaną wyremontowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 swoją nazwę otrzymały od nazwiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Grzegorza Schetyny, który jest koordynatorem Programu.

Piaskowa ze schetynówki

Gmina Police otrzymała dofinansowanie na przebudowę ulicy Piaskowej w Policach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. "schetynówka"). Prace rozpoczęły się w marcu 2010 r. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę jezdni, chodników, parkingów oraz budowę trzech zatok autobusowych. Celem projektu jest zapewnienie spójności komunikacyjnej, poprawa funkcjonalności oraz bezpieczne połączenie ulicy Piaskowej z Grzybowa i Wyszyńskiego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 559 800 zł, a kwota dofinansowania to 1 250 000 zł. Partnerami projektu, którzy będą jednocześnie partycypować w kosztach wkładu własnego są Spółdzielnie Mieszkaniowe: "Chemik" i "Odra".