Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Gminy Police zgłoszonego na konkurs nr RPOWZ/6.3/2009/1 - Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt Gminy Police: "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym" otrzymał 1 686 745,42 zł dofinansowania, a całkowita jego wartość wynosi 3 443 083,86 zł.  Przedsięwzięcie jest komplementarne do budowy ścieżki rowerowej z Pilchowa do Tanowa z odbiciem do Bartoszewa, na którą Gmina Police pozyskała już środki z INTERREG IVA.

Dwukierunkowa ścieżka na odcinku Tanowo – Police (przejazd kolejowy) o długości 6832,2 m powstanie w południowym poboczu drogi wojewódzkiej nr 114. W zakres projektu wchodzi wykonanie nawierzchni 13 zjazdów do dróg leśnych, zagospodarowanie terenu oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Realizacja odcinka Tanowo – Police jest zaplanowana na lata 2011 – 2012.