Fundamenty budynku mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach

W ramach dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat Gmina Police realizuje budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Gminy Police zgłoszonego na konkurs nr RPOWZ/6.3/2009/1 - Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Modernizacja ul. Wyszyńskiego

Gmina Police pozyskała 2 mln 700 zł dofinansowania na modernizację ul. Wyszyńskiego w Policach w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 5 mln 400 zł, a jego partnerem jest Powiat Policki (droga stanowi własność Powiatu).  

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Tytuł Projektu: „Odprowadzanie ścieków i wód opadowych z rejonu ulicy tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn”
Całkowita wartość Projektu: 5 514 228,21 PLN

"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w Niekłończycy
Całkowity koszt realizacji 1.018.441,67 PLN

Tytuł Projektu: „Przebudowa zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Uniemyślu”
Całkowita wartość Projektu: 699 999,78  PLN
Budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Miał charakter mieszkalny do końca II wojny światowej. Po wojnie parter został zaadaptowany na świetlicę, ale poddasze nadal pełniło rolę mieszkania. Dopiero w 2007 budynek w całości został oddany na potrzeby działalności kulturalnej, a pod koniec 2008 roku planowana inwestycja remontu uzyskała pozwolenie na budowę.

Rządowy Program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych.

Całkowita wartość Projektu: 3 770 000,00 PLN

Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tanowie.

Całkowity koszt realizacji 1.248.731,65 PLN
Wojewoda Zachodniopomorski – środki budżetu państwa -333.000 PLN
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – 333.000 PLN
Gmina Police – 582.731,65 PLN

"Budowa zespołu boisk sportowych w Policach w ramach Programu Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach
Całkowity koszt realizacji 1.220.163,91 PLN
Wojewoda Zachodniopomorski – środki budżetu państwa - 333.000 PLN
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - 333.000 PLN
Gmina Police – 554.163,91 PLN

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje: wymianę istniejących asfaltowych nawierzchni obiektów sportowych – boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni sztucznej typu Conipur, Regupol, boisko do piłki ręcznej o nawierzchni sztucznej typu Conipur, Regupol, boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy; bieżnia i skocznia do skoku w dal; zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, plac zabaw i plac rowerowy); zagospodarowanie trenów zielonych; oświetlenie terenu; kanalizacja deszczowa.