Znak: GG.6845.221.2017.TR     

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  27.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 15/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiących własność Gminy Police. 

wykaz nr 15/Dz/17

Znak: GG.6845.214.2017.TR                                                                       

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  27.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony aneks nr 1 do wykazu  nr 25/Dz/16, poz 13 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Police.

aneks nr 1 do wykazu  nr 25/Dz/16

Znak: GG.6845.227.2017.TR   

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  27.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 16/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość  stanowiącą własność Gminy Police.

wykaz nr 16/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 20.04.2017 w siedzibie Urzędu (1 piętro) został wywieszony wykaz nr 9/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, położone w Policach przy ul. Bohaterów Westerplatte 6/5, ul. Robotniczej 20/1 i 29/3, ul. Wojska Polskiego 54/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

Wykaz 9/17

Znak: GG.6840.24.2017.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2016.2147 z późń. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr  12 /17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego  lokalu użytkowego  położonego w Policach  przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z udziałem w wysokości 53/1000 części. w  częściach wspólnych gruntu i  budynku.

WYKAZ NR 12/17

Znak: GG.6840.22.2016.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 11/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości oznaczonej numerem działki  533/1 z obrębu 1-Police.

WYKAZ NR 11/17

Znak: GG.6840.9.2016.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 10/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 475/4 o pow. 137 m2 z obrębu 1-Police, z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, określonej numerem działki 475/1.

WYKAZ NR 10/17

Znak: GG.6840.5.2017.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr  6 /17  informujący
o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego  lokalu mieszkalnego położonego w Trzebieży przy ul. Szkolnej 1/3 wraz z udziałem
w  udziale w wysokości 260/1000 części w częściach wspólnych gruntu i budynków.

WYKAZ NR 6/17

ZnakGG.6845.220.2017.MB

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  11.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 13/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

ZnakGG.6845.79.2016.MB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  29.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Aneks nr 1 do wykazu nr 4/Dz/17 z dnia 09.02.2017 r. nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Aneks