Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  30.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 21/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz  nr 21/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  30.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 20/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Police.

wykaz  nr 20/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.05.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz nr 14/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, położone w Policach przy ul. Bankowej 15/1 i 25/9, ul. Tadeusza Kościuszki 3/8, ul. Nowopol 36/8, ul. Piaskowej 43/3, ul. Józefa Piłsudskiego 8b/6, ul. Słowiańska 6/1i ul. Wojska Polskiego 6/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

Burmistrz
Władysław Diakun

WYKAZ NR 14/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 - tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.05.2017 r. w siedzibie Urzędu (1 piętro) został wywieszony wykaz nr 18/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, położony w Policach przy ul. Grzybowej 46/2 wraz ze sprzedażą gruntu, w udziale.

Burmistrz Police

Władysław Diakun

WYKAZ NR 18/17 

Znak: GG.6845.178 .2017.TR

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 11.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 18/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiących własność Gminy Police. 

wykaz nr 18/Dz/17 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z z późn. zm), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 2.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach (I piętro) został wywieszony  wykaz nr 13/17 przeznaczający do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, działkę położoną w Policach przy ul. Nowopol numer 38, w udziale

wykaz nr 13/17

ZnakGG.6845.263.2017.MB

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  02.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 17/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

 Wykaz Nr 17/Dz/17

Znak: GG.6840.6.2016.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 z późn. zm), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 28.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  aneks nr 1 do wykazu nr 20/16  informującego  o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości określonej numerem  działki 2037/161 z obrębu ewidencyjnego 10-Police.

Znak: GG.6840.6.2016.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 z późn. zm), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 28.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  aneks nr 1 do wykazu nr 20/16  informującego  o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości określonej numerem  działki 2037/161 z obrębu ewidencyjnego 10-Police.

Znak: GG.6845.227.2017.TR

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  27.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 16/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość  stanowiącą własność Gminy Police.

wykaz nr 16/Dz/17