Na podstawie art. 35 ust. Ii 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Oz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ NR 18/23

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości gruntowych.

WYKAZ Nr 44/Dz/23

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  zostały  przygotowane do sprzedaży następujące nieruchomości gruntowe z obrębu ewidencyjnego nr 8-Police, położone w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Hugona Kołłątaja w Policach:

WYKAZ NR 20/2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  zostały  przygotowane do sprzedaży następujące nieruchomości gruntowe z obrębu ewidencyjnego nr 12-Police, położone w rejonie ulicy Asfaltowej w Policach:

WYKAZ NR 21/2023

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości gruntowych.

WYKAZ Nr 36/Dz/23

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych.

Wykaz  Nr 35/Dz/23

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

WYKAZ NR 17/2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że został przygotowany do sprzedaży lokal mieszkalny na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą gruntu:

WYKAZ NR 19/2023

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następującej nieruchomości gruntowej.

WYKAZ Nr 39/Dz/22

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Police.

Wykaz  Nr 26/Dz/22