Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży lokale mieszkalne na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą gruntu:

WYKAZ NR 11/2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że został przygotowany do sprzedaży udział Gminy Police w wysokości 7/896 części w nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 113, z obrębu ewidencyjnego 7- Toruń, określonej numerem działki 101/2 o powierzchni 519 m2 (KW TO1T/00001527/7).

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej, położoną w obrębie ewidencyjnym Przęsocin

WYKAZ NR 12/2024

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości gruntowych.

WYKAZ Nr 11/Dz/24

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowej.

WYKAZ  Nr 9 /Dz/24

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych.

WYKAZ  Nr 10 /Dz/24

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży lokale mieszkalne na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą gruntu:

 WYKAZ NR 10/2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Burmistrza Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na następujący lokal użytkowy i garaż, stanowiący własność gminy Police

Wykaz Nr ZGKIM / DP /2/ N / 2024

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości gruntowych.

ANEKS NR 1 DO WYKAZU Nr 56/Dz/23

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych.

Wykaz  Nr 1/Dz/24