na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych z obrębu ewidencyjnego nr 8-Police, położonych w rejonie ulic Stefana Starzyńskiego i Henryka Sienkiewicza w Policach:

Lp.NUMER DZIAŁKIPOWIERZCHNIA CENA WYWOŁAWCZANETTO*WADIUMMIN.POSTĄPIENIE
1280/96476 m268 000,00 zł3 400,00 zł1 000,00 zł
2280/97421 m260 000,00 zł3 000,00 zł1 000,00 zł
3280/98 422 m251 000,00 zł2 600,00 zł1 000,00 zł
4280/99 448 m254 000,00 zł2 700,00 zł1 000,00 zł
5280/100 456 m255 000,00 zł2 800,00 zł1 000,00 zł
6280/101 468 m266 000,00 zł3 300,00 zł1 000,00 zł

na sprzedaż następujących nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonych w obrębie ulicy Polnej w Trzebieży.

NR DZIAŁKIPOW.CENA WYWOŁAWCZANETTO*WADIUMMIN.POSTĄPIENIE
1104/12936 m280 000,00 zł6 500,00 zł        1 000,00 zł
1104/56773 m265 000,00 zł4 500,00 zł        1 000,00 zł
1104/401115 m295 000,00 zł7 000,00 zł        1 000,00 zł
1104/41901 m275 000,00 zł5 500,00 zł        1 000,00 zł
1104/44901 m270 000,00 zł5 000,00 zł        1 000,00 zł
1104/45984 m280 000,00 zł6 000,00 zł        1 000,00 zł

na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2  z przeznaczeniem pod garaż blaszany

 Opis nieruchomości: przeznaczony do dzierżawy teren o powierzchni 20,00 m2 stanowi część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 280/34 z obręb 8-Police (KW SZ2S/00034591/5) położonej w obrębie ulicy Sienkiewicza w Policach - miejsce oznaczone kolorem czerwonym na załączniku mapowym stanowiącym integralną część ogłoszenia.

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

 ogłasza

II przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

na oddanie w dzierżawę na 20 lat gruntu o powierzchni 4338 m2, stanowiącego część działki oznaczonej numerem 1097/10 z  obrębu  3- Police.