Police otrzymała 680 tys. Euro dofinansowanie ze środków INTERREG IVA na budowę ścieżki rowerowej z Pilchowa do Tanowa, z odbiciem do Bartoszowa. Partnerem projektu jest Miasto Pasewalk, które rozbuduje ścieżkę wzdłuż rzeki Uecker. Budowa trasy rowerowej na odcinku Pilchowo – Tanowo - Bartoszewo będzie tworzyć jednolity, funkcjonalny i atrakcyjny turystycznie szlak rowerowy o długości 4,346 km z kostki polbrukowej, przebiegający wzdłuż drogi wojewódzkiej 115 na odcinku Pilchowo – Tanowo oraz wzdłuż drogi powiatowej 0611Z na odcinku Pilchowo – Bartoszewo. Trasa jest planowaną częścią międzynarodowego szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego. Ścieżka wyposażona zostanie w oznakowania drogowe, tablice informacyjne z mapą przebiegu tras rowerowych na całym terenie Powiatu Uecker Randow i Powiatu Polickiego, z zaznaczeniem odpowiednich miejsc orientacyjnych na trasie. Tablica zawierać będzie informację w wersji polskiej i niemieckiej o szczególnych atrakcjach kulturalnych, przyrodniczych i rekreacyjnych, miejscach noclegowych oraz punktach handlowych. Gmina Police przejmie obowiązek utrzymania i opieki nad drogą.

„Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) Powiatu Uecker Randow i Gminy Police INT – 08 – 0013”

Projekt obejmuje wdrożenie systemu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej – PSIP przy jednoczesnej rozbudowie systemu GIS oraz portalu GeoPortal.UER w Powiecie Uecker Randow poprzez:

Ośrodek w Zalesiu, obok Centrum Żeglugi Łodziami w Eggesin i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde, będzie integralnym elementem sieci placówek edukacyjnych. Będą tam realizowane przedsięwzięcia służące integracji ludności regionu, wspólne projekty kulturalne i szkolne oraz spotkania dla uczniów i młodzieży oraz turystów.