OD NEOLITU DO ŚREDNIOWIECZA

Ślady najstarszego osadnictwa na Ziemi Polickiej sięgają późnego paleolitu - około 8 tys. lat p.n.e. W okolicach Jeziora Świdwie koczowało wówczas plemię prapoliczan.

Na Wysoczyźnie Mścięcińskiej pierwsi ludzie osadowili się w okresie późnego neolitu, reprezentując kulturę ceramiki sznurowej. Między IX a XI wiekiem w Mściecinie istniał wczesnośredniowieczny, słowiański obronny gród. Następnie Słowianie założyli osadę w okolicach współczesnego rynku Polic. Pierwsze pisane wzmianki o niej sięgają 1254 roku.

KU AUTONOMII

W 1260 roku książę pomorski Barnim I nadał Policom prawa miejskie magdeburskie. Niestety w 1311 roku książę Otto III przypisał Police Szczecinowi, obawiając się konkurencyjności grodu nad Łarpią. Miasto utraciło autonomię na pięć kolejnych wieków.

Po odzyskaniu autonomii w 1808 r. miasto rozkwitło ponownie. Powstawały liczne obiekty użyteczności publicznej: ratusz, szkoły, nowy kościół, port rzeczny na Łarpii. Uruchomiono przeprawę promową przez Odrę - Domiążę, łączącą Police i Świętą.

II WOJNA ŚWIATOWA

Okres rozwoju Polic przerwała II wojna światowa. Decydenci III Rzeszy postanowili w okolicach miasta wybudować dużą fabrykę benzyny syntetycznej. Produkowano w niej, na potrzeby armii niemieckiej, wysokiej klasy paliwo. Paliwo uzyskiwano z węgla, a używane było m.in. do napędu rakiet V-2. W tym czasie w okolicach Polic istniało także 8 obozów pracy oraz filia obozu koncentracyjnego w Sztuthofie. W obozach tych przebywało blisko 30 tys. więźniów różnej narodowości. 13 tys. więźniów, w tym 9 tys. Polaków, nie doczekało końca wojny.

POLICE POWOJENNE

Tak naprawdę miasto stało się polskim dopiero w październiku 1946 roku. Wcześniej Rosjanie ustanowili tu tzw. Enklawę Policką - punkt przerzutowy wywożonych w głąb Rosji łupów wojennych.

Prawdziwy przełom w rozwoju miasta nastąpił w połowie lat 60., kiedy to postanowiono wybudować pod Policami duże zakłady chemiczne. Odtąd wzrasta też systematycznie liczba ludności, która aktualnie wynosi ponad 35 tys. Współczesne Police są miastem nowoczesnym, zadbanym, rozwojowym. Od roku 1999 znajduje się tutaj siedziba Starostwa Powiatowego.