Stara Fabryka Benzyny Syntetycznej


Hydrierwerke Politz AG to jedna z największych fabryk produkujących benzynę syntetyczną dla III Rzeszy. Powstała ona na bazie niewielkiego zakładu Norddeutsche Mineralolwerke GmbH, który zajmował się regeneracją niezużytych do końca paliw okrętowych. Wykorzystując pracującą tu bardzo dobrze wykształconą kadrę oraz zatrudniając niemieckich i czeskich specjalistów w 1938 r. udało się rozpocząć rozbudowę zakładu. Inwestycja ta pochłonęła 2 mld marek i była finansowana przez czołowe koncerny chemiczne ówczesnych Niemiec. Zapotrzebowanie na ogromną ilość rąk do pacy zarówno przy produkcji w fabryce jak i przy jej rozbudowie sprawiło, że zaraz po wybuchu wojny zaczęto w Policach tworzyć obozy pracy. W okresie od 1939 do 1944 r w pobliżu fabryki powstało aż 8 obozów, w których przebywali jeńcy z całej Europy. Dzięki niewolniczej, darmowej sile roboczej w ciągu zaledwie kilku lat Hydrierwerke Politz AG przekształciła się w potężny kombinat chemiczny (1500 ha powierzchni z czego 200 ha stanowiła zbita infrastruktura techniczna), który w swym szczytowym okresie (wiosna 1944 r) osiągnął produkcję wielkości 2800 ton różnych paliw dziennie. Tak potężny zakład nie mógł zostać niezauważony przez siły alianckie.

Fabryka była wielokrotnie bombardowana. W lutym 1945 r doszło do ostatniego nalotu, po którym pozostały tylko ruiny. Ruiny te do dziś skrywają wiele tajemnic i stanowią pomnik tragicznych wojennych wydarzeń. Terenem Starej Fabryki opiekuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "SKARB".

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB” działa od 2002 roku. Jesteśmy grupą pasjonatów, która interesuje się historią regionu oraz integruje ze sobą kolekcjonerów. Naszym celem jest propagowanie i ochrona walorów historycznych oraz dóbr kulturowych i zabytków powiatu polickiego. Opiekujemy się terenem fabryki benzyny syntetycznej Hydrierwerke Politz AG. W każdą sobotę o godzinie 13:00 oprowadzamy po niej wycieczki, w trakcie których zapoznajemy uczestników z historią, mitami i legendami krążącymi na temat tego tajemniczego miejsca. Oprócz tego prowadzimy galerię historyczną, w której kolekcjonujemy pamiątki z przeszłości. Bierzemy też czynny udział w konferencjach, zebraniach i sympozjach poświęconych historii, krajoznawstwu i przyrodzie oraz organizujemy zajęcia popularyzujące historię regionu.

www: http://www.skarb.police.pl/
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kompleks Rekreacyjny w Trzebieży

Realizowany kompleks turystyczny zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Trzebieży, w pobliżu Zalewu Szczecińskiego i obejmuje 36 000 m2powierzchni.

Generalne założenia inwestycyjne obejmują budowę:

  • kompleksu rekreacyjnego z obiektami małej gastronomii i punktem pierwszej pomocy medycznej, zespołem sanitariatów i przebieralni, placem zabaw dla dzieci i boiskami do gry,
  • pola biwakowo-campingowego z parkingiem strzeżonym, recepcją i zespołem higieniczno-sanitarnym,, wydzielonymi stanowiskami dla namiotów, miejscem gromadzenia odpadów stałych, punktami poboru wody,
  • alei spacerowej równoległej do linii brzegowej od pętli autobusowej do kompleksu rekreacyjnego,
  • drogi dojazdowej wzdłuż alei spacerowej,
  • parkingu na zamknięciu ul. Leśnej przy wejściu do kompleksu plażowego.

 

Kompozycja przestrzenna kompleksu turystycznego oparta jest na dwóch przecinających się osiach – równoległej i prostopadłej do linii brzegowej. Ich zwieńczeniem jest okrągły plac (agora) uformowany przez obiekt pierwszej pomocy medycznej i małej gastronomii, z roztaczającym się widokiem na plażę.
Oś prostopadła do plaży jest naturalnym przedłużeniem ul. Leśnej. Ul. Leśna prowadzi do istniejącego ośrodka wypoczynkowego „Bolesław Śmiały” i zakończona jest aleją spacerową.

Drugą oś równoległą do linii brzegowej, tworzy aleja spacerowa szer. 6,0 m - prowadzona jest w miejscu istniejącej przed laty promenady.
Wzdłuż alei spacerowej zaprojektowano drogę dojazdową (w miejscu drogi żużlowej), która zamknięta jest placem manewrowym przy recepcji pola campingowego i strzeżonym parkingu.

Pole campingowe zaprojektowane w formie gniazd biwakowych wydzielonych przestrzennie zielenią wysoką i niską. Projektowana uzupełniająca zieleń wysoka i niska jest elementem scalającym kompozycję przestrzenną założenia. Wody deszczowe z parkingów i terenów utwardzonych odprowadzane będą po podczyszczeniu do istniejącego rowu melioracyjnego.

Odprowadzenie ścieków z obiektów kubaturowych nastąpi poprzez przepompownie ścieków do projektowanej studzienki na przykanaliku i dalej rurociągiem tłocznym do istniejącego kanału sanitarnego zlokalizowanego w ul. Leśnej. Oświetlenie alei spacerowej, alejek na terenie campingu i przy pawilonie małej gastronomii zaprojektowano na słupach stalowych parkowych o długości 3,5 m.

Oświetlenie końcowego odcinka alei, który przekształca się w drogę dojazdową, biegnącą do skrzyżowania z ul. Boczną, oraz oświetlenie głównej drogi dojazdowej zaprojektowano na słupach stalowych rurowych długości 10 m. 

W ramach inwestycji w roku 2004 wykonano, w ramach pierwszego Etapu rozbudowy kompleksu turystycznego, modernizację nawierzchni drogi dojazdowej (ul. Spacerowa) oraz wybudowano parkingi przy polu biwakowo-campingowym oraz na zamknięciu ul. Leśnej przy wejściu do kompleksu plażowego wraz z kanalizacją odprowadzającą wody deszczowe do rowu melioracyjnego. Roboty budowlane związane z realizacją Etapu rozbudowy kompleksu wykonywało, wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LiK-BUD s.j. z Polic. Koszt realizacji I Etapu wyniósł 812 524 zł. 

W październiku 2005 roku rozpoczęto realizację pozostałych etapów rozbudowy kompleksu turystycznego. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest, wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LiK-BUD” s.j. z siedzibą w Policach. Podpisana z Wykonawcą umowa na realizację rozbudowy kompleksu turystycznego, opiewa na sumę 3 885 696 zł. 

Inwestycja w 75 % współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA.