Zdjęcia bezdomnych zwierząt (lub pozostających bez opieki), które zostały pochwycone na terenie gminy Police są dostarczane do Schroniska dla Zwierząt w Dobrej - przy ul. Zwierzynieckiej 1 w miejscowości Dobra są umieszczane na stronie internetowej http://www.schronisko.dobraszczecinska.pl/. Informacje o zwierzętach przebywających w schronisku można uzyskać także pod nr tel. 508-222-247.

W przypadku przebywania bezdomnych psów lub kotów na terenie gminy Police, szczególnie, tych które wymagają opieki lub uległy wypadkom samochodowym, można takie zdarzenia zgłaszać do:

- Straży Miejskiej w Policach nr tel. 91-3-176-272,

- Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej nr tel. 508 - 222 - 247,

- Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach 91-4-311-803.

Na terenie gminy Police prowadzi działalność Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach w lokalu przy ul. Bankowej 11 FGH.