Zużyte opony to odpady, które bardzo obciążają środowisko naturalne. Okres biodegradacji ogumienia wynosi ponad 100 lat a więc wyrzucanie zużytych opon w przypadkowych miejscach (np. w lesie) pozostawia ślad na bardzo długo.

Dlatego też art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje składowania na składowisku odpadów opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 140 cm.

Z tego powodu zużyte opony są zwykle poddawane regeneracji, recyklingowi lub zostają spalone w specjalnych piecach w cementowniach, gdzie stanowią dla instalacji cenne paliwo.

Oczywiście jest to możliwe tylko przy zastosowaniu specjalnych urządzeń i filtrów.

Opon  nie wolno spalać na wolnym powietrzu oraz w domowych piecach gdyż wraz z dymem uwalniają się związki kadmu, które są  silnie toksyczne i rakotwórcze.
Zużyte opony stanowią cenny surowiec, gdyż można z nich produkować dywaniki samochodowe, produkty galanteryjne (tj. obcasy, zelówki), materiały izolacyjne, nawierzchnie boisk oraz obiektów sportowych itd.

Zużyte opony można przekazywać do punktów wymiany opon - zakładów wulkanizacyjnych (podczas zakupu nowych).

Bezużyteczne opony można przekazywać również we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Policach