Zachodniopomorskie, ujściowy odcinek Odry wraz ze zlewnią Zalewu Szczecińskiego, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, od 29.06 do 01.07 2017r.

Na podstawie komunikatu przekazanego przez Biuro Prognoz Hydrologicznych PIB w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje, że w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku oraz przewidywaną sytuacją meteorologiczną od godz. 13:09 dnia 29.06.2017 r. do godz. 08:00 dnia 01.07.2017 r. na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowym odcinku Odry, poziomy wody będą wahać się w górnej granicy strefy stanów wysokich, lokalnie przekraczając stany ostrzegawcze. Stopień zagrożenia - 2 w skali 3-stopniowej.