Urząd Miejski w Policach  uprzejmie   informuje   mieszkańców   Polic, że  w ramach „ĆWICZENIA RENEGADE w dniach 6-8 czerwca 2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

Treść komunikatu uzgodniono z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.